Reorganisaties en andere wettelijke opdrachten

Voor wie?

De wetgever heeft meerdere specifieke situaties voorzien waarvoor de tussenkomst van een bedrijfsrevisor noodzakelijk is. Het gaat onder meer over volgende transacties:

  • Inbreng in natura en quasi-inbreng
  • Waardering van aandelenopties
  • Beperking van het voorkeurrecht
  • Uitgifte van aandelen onder fractiewaarde
  • Overnamebod « squeeze-out »
  • Fusies en splitsingen
  • Ontbindingen en vereffeningen
  • Enz.

Onze aanpak

Een methodologie gebaseerd op een ruime ervaring en gericht op de identificatie van pragmatische oplossingen.
Elk dossier wordt meteen ter hand genomen door de verantwoordelijke vennoot, wat garant staat voor werk van hoge kwaliteit, een efficiënte uitvoering van de opdracht en de oplevering van de verslagen binnen
de vereiste termijn.

Menu