Corporate Finance

Voor wie?

In het kader van elke acquisitie, overdracht of strategische toenadering: fusie, acquisitie, inbreng, joint-venture, successie, MBO, enz., hebben de betrokken partijen er alle belang bij om zich te laten bijstaan door specialisten, in functie van de verschillende aspecten die zich voordoen bij de voorziene transactie.

Onze aanpak

Onze diensten :
Due diligence koper
Due diligence verkoper
De waardering van ondernemingen of bedrijfstakken
Wij beschikken over een ruime ervaring bij organisaties van een verschillende omvang en aard.
Onze verslagen worden erg gewaardeerd omwille van de toegepaste methodologie, die tegelijkertijd een globale gedetailleerde analyse bevat en een duidelijke synthese van de belangrijkste vaststellingen.

Menu