Audits

Audits 2018-03-05T02:03:45+00:00

Voor wie?

Elke organisatie die financiële informatie wil of moet onderwerpen aan een nazicht door een onafhankelijke auditor, volgens overeengekomen procedures. Dit type opdracht betreft:

  • De begunstigden van subsidies en/of tussenkomsten die rekenschap moet afleggen aan de subsidie verstrekkende instelling.
  • De ondernemingen die financiële verslagen moeten voorleggen in het kader van specifieke overeenkomsten.

Onze aanpak


Een ruime ervaring in de
uitvoering van controles in
verband met nationale en internationale geldschieters.
Naast onze brede kennis van onderliggende procedures, waarderen onze cliënten onze pragmatische aanpak en onze flexibiliteit om de opdrachten in een betrekkelijk korte termijn uit te voeren.

Contacteer ons