Audit van de jaarrekeningen

Voor wie?

De bedrijven, verenigingen en stichtingen die wettelijk of statutair verplicht zijn om hun jaarrekeningen of financiële staten te laten auditeren.

Onze aanpak

Wij passen voor al onze audits een pragmatische werkwijze toe, in nauwe samenwerking met de cliënt. De verantwoordelijke vennoot speelt hierin een centrale rol, is uw gesprekspartner voor alle onderwerpen en risico’s en kan alle noodzakelijke beslissingen nemen, binnen de overeengekomen termijn.

Menu